Teambuilding

¤ OSSA BASECAMP TEAMBUILDING ¤

Dagprogramma dat via het nemen van natuurlijke hindernissen en het oplossen van probleemopdrachten, is toegespitst op samenwerking, communicatie en teambuilding.

Ontvangst met koffie en vlaai.

Aansluitend start van de wandelroute. De route loopt door het bos van de Linnerheide en natuurgebied van het Hoosden. Via 7 routeschetsen vinden de deelnemers hun weg door het terrein en komen onderweg een aantal obstakels tegen die moeten worden overwonnen.

Grotere groepen kunnen in teams worden verdeeld en werken in competitie vorm.

Prijs: € 45,- p.p. (excl. 19% btw) incl. koffie/vlaai, picknick-lunch, materialen, instructie en begeleiding.

¤ OSSA BASECAMP RAFT ¤

Dagprogramma Teambuildingactiviteit.

Ontvangst met koffie/vlaai.

Vervolgens lopen de teams op routeschets richting Oolderplas. Hier vindt men een aantal rubberbanden en balken, waarmee men een stevig vlot in elkaar zet. Dan volgt er een race vlotvaren, waarbij men via kompaskoers het aangegeven doel moet bereiken. Winnaar is het vlot dat het eerst terug is en de opdracht heeft voltooid.

Prijs: € 25,- (excl. 19% btw) incl. koffie/vlaai, picknick-lunch, materialen, instructie en begeleiding.

¤TEAM TRAIL MC GYVER¤

Uitdagende activiteit, waarin samenwerking, inventiviteit, creativiteit en oplossend vermogen een hoge waarde hebben. Groepsarrangement € 45,- p.p. vanaf 15 personen. Tocht met GPS en routekaart, teambuilding activiteiten, prijsuitreiking. Incl. ontvangst met koffie/vlaai, lunch. Verdere catering mogelijk. Opzet als sportieve competitie. lees verder…

TEAMBUILDING en MOTIVATIE

Albert Schweizer kwam uit een welgestelde familie en was een muzikale virtuoos; toch besloot hij vroeg in zijn leven zendingsarts te worden. Hij studeerde voor geneesheer en stichtte in 1913 een ziekenhuis in Afrika, dat hij zelden verliet tot aan zijn dood in 1965.

De Tiroler bergbeklimmer Reinhold Messner beklom als eerste alle (14) achtduizenders ter wereld. Op een van deze tochten verongelukte zijn broer die hem vergezelde, en tijdens een andere beklimming moesten er wegens bevriezing enkele van zijn tenen worden geamputeerd.

Als we de vraag stellen: “ Waarom willen mensen dit soort daden stellen?”, komen we bij het fenomeen van de motivatie – de reden waarom gedrag gebeurt.

Een groep mensen dient aan verschillende voorwaarden te voldoen voordat deze groep een “team” genoemd kan worden. Tijdens onze teambuildingactiviteiten gaan we hier uitvoerig op in. Op het individuele vlak speelt motivatie hierin een belangrijke rol. Elk lid moet immers de motivatie bezitten om bij “het team” te willen horen.

Een toepasselijke vraag is dan: “ Kan men de (prestatie) motivatie van een persoon verbeteren?”

“JA, DAT KAN”.

In een PRESTATIE/MOTIVATIE trainingsprogramma dat gegeven werd aan Amerikaanse zakenlui van Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse afkomst in 9 verschillende Amerikaanse steden, bleek dat de maandelijkse verkoop, het inkomen en de winst significant toenamen na de training. Deze veranderingen waren groter dan de veranderingen in de algemene economie of de economie in de specifieke gebieden waar de training had plaats gevonden. (Mirron & Mc Clelland 1979). Motivatie is een interessant en noodzakelijk onderdeel. Iets waar naar mijn idee veel te weinig bij wordt stilgestaan. Bij sommige OSSA teambuildingactiviteiten kun je een motivatie-lezing boeken; een voorbeeld uit de praktijk. Deze lezing is luchtig van aard en wordt, van de nodige humor doorspekt, gegeven door de oud-Betaald Voetbalcoach Frans Körver.

Frans groeide op in een mijnwerkersgezin en begon als broekie van 14 jaar te werken in de mijn. Toen Frans (17 jaar oud) hoorde dat Fortuna Sittard op zoek was naar een keeper, stapte hij de kroeg in waar de bestuursleden van de club verbleven, en zei: “Ik ben de keeper die jullie zoeken”. Een poosje later stond hij in de goal. In totaal was hij 48 jaar actief in het Betaald Voetbal en promoveerde hij 6 keer naar de eredivisie! Het is een boeiend en levensecht verhaal uit de harde praktijk van het profvoetbal en misschien wordt duidelijk waar Frans zijn motivatie uit haalde.